Jak postupovat v případě nehody či poruchy

24 hodin denně, 365 dní v roce na území celé Evropy

volejte naše Call Centrum

z České republiky


1213


ze zahraničí


+420 222 55 11 44


Operátorovi sdělte následující informace nezbytné k poskytnutí asistenčních služeb:

  • vaše jméno a příjmení
  • číslo asistenční karty, jste-li jejím držitelem
  • registrační značku vozidla (SPZ)
  • tovární značku a typ vozidla
  • místo, kde se s vozidlem nacházíte
  • předpokládaný rozsah poškození vozidla a příčinu jejího vzniku

Asistenční služby

Operátor zajistí nezbytné asistenční služby a seznámí vás s jejich průběhem a rozsahem. V případě, že nejsou asistenční služby kryty asistenční kartou, seznámí vás také s jejich cenou.

Pomůžeme vyřešit problém s vozidlem, ať se jedná o dopravní nehodu či poruchu. Když to jenom trochu půjde, opravíme vozidlo přímo na silnici, v opačném případě odtáhneme do servisu, zajistíme opravu, náhradní vůz, náhradní přepravu nebo ubytování.